FSO Syrena 100 Blueprint

FSO Syrena 100 blueprint