FSO Blueprints

FSO Polonez blueprint
FSO Syrena 105 blueprint
FSO Syrena Sport blueprint
FSO Syrena 100 blueprint
FSO Warszawa M20 blueprint