Macchi C.200 Blueprint

C.200 Saetta blueprint

C.200 Saetta blueprint