Plage i Laśkiewicz Blueprints

Lublin R-XIII blueprint