Kremenchutsky Avtomobilny Zavod Blueprints

KrAZ-214 blueprint