Kamskiy avtomobilny zavod Blueprints

BPM-97 blueprint
Kamaz 53229 blueprint