Savoia-Marchetti SM.79 Blueprint

SM.79 Sparviero blueprint